משירי שלום שבזי עפ"י מהדורת סרי וטובי

השירים הנ"ל הם כל השירים בעברית בלבד המצויים במהדורת הצילום של סרי וטובי.

כמו-כן, מצורף שיר לדוגמה בעברית ובערבית (ידידי, שמח נא בטוב ועלוז).

המספור העברי לפני השירים מתייחס למהדורת סרי וטובי.

מהדורת הצילום כוללת חלקים משלושה דיוואנים, הכוללים שירים בעברית, ערבית, ארמית וכל צירופיהן.

על גבי הדיוואן מופיעים פירושים של המשורר עצמו. בדרך כלל, פירושים אלו מתחילים במילה פירוש. דוגמאות אחרות הן נוסח אחר וכן שינויים ומחיקות בטקסט. בנוסף לאלה, הבאתי מספר פירושים נוספים, בעיקר מובאות מספרות הזוהר, שהמשורר היה משוקע בה.

ברוב השירים, פזמון חוזר צוין במקור בקיצור (מספר מילים ראשונות ולאחריהן גרש או גרשיים). קיצורים אלה ואחרים הושלמו במהדורה זו.


תוכן עניינים