Collaborators

Jimmy Ba
Min Bai
Marc Brockschmidt
Dominic Cheng
David Duvenaud
Song Feng
Ethan Fetaya
Sanja Fidler
Alexander Gaunt
Diego Marcos
Roger Grosse
Li Gu
Michael Guerzhoy
William L. Hamilton
Ajay Jain
Jiaya Jia
Thomas Kipf
Marc T. LAW
Ruiyu Li
Yujia Li
Ming Liang
Di Lin
Shu Liu
Cewu Lu
Ziyang Ma
Michael C. Mozer
Xaq Pitkow
Xiaojuan Qi
Zengchang Qin
Mengye Ren
Jimmy Ren
Sergio Casas
Alexander Schwing
Sean Segal
Jianping Shi
Fabian H. Sinz
Jake Snell
Yang Song
Xin Tao
Makarand Tapaswi
Daniel Tarlow
Raquel Urtasun
Tingwu Wang
Shenlong Wang
Yuhuai Wu
Yuwen Xiong
Li Xu
Qiong Yan
Bin Yang
KiJung Yoon
Ersin Yumer
Richard S. Zemel
Xiaohui Zeng
Lisa Zhang
Zhizhen Zhao
Hengshuang Zhao
Jun Zhu