שאלון על אוטומטים סופיים אי-דטרמיניסטיים

בשאלון זה נבקש מכם לתכנן אוטומטים סופיים אי-דטרמיניסטיים עבור מספר שפות.

נתאר א״ד ע״י ״קוד״ שמורכב מאוסף של שורות:

ביחס המעברים ניתן לכלול גם מסעי אפסילון: R(q3, epsilon) = {...}

שימו לב: בכיתה תיארנו את יחס המעברים כאוסף של שלשות. כאשר אנו רושמים R(q,s), כוונתנו היא לקבוצה {p | (q,s,p) ∈ R}.

ניתן לראות דוגמה בשאלה הראשונה, בה נתנו גם את הפתרון.

הערה: דף זה מונגש בצורה בסיסית בלבד. סטודנט שנתקל בבעיות מתבקש לפנות לצוות הקורס.