שאלון על אוטומטים סופיים דטרמיניסטיים

בשאלון זה נבקש מכם לתכנן אוטומטים סופיים דטרמיניסטיים עבור מספר שפות.

נתאר אס״ד ע״י ״קוד״ שמורכב מאוסף של שורות:

ניתן לראות דוגמה בשאלה הראשונה, בה נתנו גם את הפתרון.

הערה: דף זה מונגש בצורה בסיסית בלבד. סטודנט שנתקל בבעיות מתבקש לפנות לצוות הקורס.