שאלות על ביטויים רגולריים

בשאלון זה נבקש מכם לתכנן ביטויים רגולריים עבור מספר שפות.

עבורנו, התחביר של ביטויים רגולריים הוא כדלקמן:

ניתן להשתמש גם ברווחים.

ניתן לראות דוגמה בשאלה הראשונה, בה נתנו גם את הפתרון.

כל השאלות הראשונות לקוחות מהשאלון הקודם.

הערה: דף זה מונגש בצורה בסיסית בלבד. סטודנט שנתקל בבעיות מתבקש לפנות לצוות הקורס.